Jak dosáhnout svého životního cíle

1. krok – Uvědomte si, čeho vlastně chcete dosáhnout

Prvně si samozřejmě musíme stanovit, co je vlastně naším cílem. Věřím, že si mnozí z vás myslí, že zmínění tohoto bodu je naprosto zbytečné. Není to ale jen tak. Uveďme si příklad; někdo si může říct, že jeho životním cílem je to, aby byl zdravý. My ale musíme být mnohem konkrétnější. Jak takový člověk pozná, že svého cíle dosáhl? Co je tím bodem, tou cílovou čárou, za kterou se chceme dostat?

Tím, že si přesně určíme bod, který znamená splnění našeho cíle, se můžeme mnohem konkrétněji zaměřit na jednotlivé úkoly, kterými onoho cíle dosáhneme.

2. krok – Strategie, taktika a proces

Teď, když jsme si již uvědomili, co chceme, musíme se zaměřit na způsob, jakým našeho cíle můžeme dosáhnout. K tomu nám slouží právě tyto tři body.

Strategií rozumíme vytvoření si určitých „pravidel“, která nám pomohou k dosažení našeho cíle. K tomu, abychom byli zdraví, nám nestačí si říct „budu cvičit a jíst zdravě“. Musíme si stanovit konkrétní úkoly. Kdy budeme cvičit? Jak dlouho? Kolikrát týdně? To jsou všechno otázky, které vedou ke zkonkrétnění onoho úkolu.

Taktika v našem případě znamená přijít na to, jak onu strategii uvést do praxe, případně najít nějakou „vychytávku“, která proces urychlí nebo zjednoduší. Vraťme se k našemu příkladu. Cvičení pro nás bude jistě příjemnější v případě, že budeme chodit do posilovny s přáteli. Nebo se nějak odměníme. Nebo můžeme zapátrat na internetu a najít nějakou inspiraci nebo efektivní tip, který nám pomůže.

Proces je jistě nejtěžším krokem, který musíme podstoupit. Jde o to, abychom strategii a taktiku uvedli do praxe.

3. krok – Vytvořte si návyky

Vytvoření správných návyků je důležitou součástí naší snahy dosáhnout svého životního cíle. První složkou je myslet na svůj cíl. Zní to sice primitivně, ale tato složka je jednou z nejpodstatnějších. Pokud se budeme soustředit na to, čeho a jak chceme v životě dosáhnout, náš mozek začne automaticky spojovat určité věci okolo nás s naším cílem. Téměř ihned si tak budeme schopní uvědomit, co a jak nám v našem procesu může pomoci, pouhým pohledem na onu věc.

Dále už stačí do svého běžného života zahrnout úkoly, které jsme si stanovili ve druhém kroku. To, jak si takové návyky stanovit a hlavně udržet, bude jistě předmětem jednoho z mých budoucích článků.

4. krok – Věřte

Hoďte pochybnosti za hlavu. Otázkou není „Mohu to dokázat?“ ale „Jak to mohu dokázat?“. Pro to, abyste dosáhli svých cílů, musíte věřit tomu, že jich dosáhnout dokážete, že si je zasloužíte, že jste schopni pracovat dost na to, abyste svůj cíl splnili. Zjistíte, že pokud budete věřit tomu, že to zvládnete, budete se snažit mnohem více a efektivněji.